Browsed by
Kategoria: Aktualności

Konferencja w Kilonii ?>

Konferencja w Kilonii

Z konferencji w Kilonii (20-24 marca 2017 r.) (International Open Workshop: Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V) wróciliśmy nie tylko pełni inspiracji, ale również dumni z naszej projektowej (i pozaprojektowej) koleżanki – Marty Korczyńskiej, której plakat zdobył główną nagrodę w głosowaniu na najciekawszy poster. W swojej prezentacji (przygotowanej wraz z Michałem Borowskim, Marią Lityńską-Zając i Magdą Moskal-del Hoyo) Marta postawiła sobie za zadanie wieloaspektowe porównanie ceramiki z epoki brązu z osady i z cmentarzyska…

Read More Read More

Analizy sieci społeczeństw z epoki brązu – podejście pierwsze ?>

Analizy sieci społeczeństw z epoki brązu – podejście pierwsze

Marcin S. Przybyła Perspektywa analizy społecznych sieci kontaktów może być w teorii archeologicznej postrzegana zarówno jako kontynuacja nurtu badań nad wpływem „globalnych” relacji ekonomicznych na życie dawnych populacji (inspirowanych głownie koncepcją systemów-światów), jak też jako próba praktycznej realizacji niektórych postulatów archeologów postprocesualnych, zwłaszcza takich, które odnoszą się do opisu interakcji zachodzących pomiędzy jednostką i społeczeństwem (np. inspirowanych teorią strukturyzacji). W analizie sieci jednostka (pojedyncza osoba lub mała społeczność) nie postępuje wyłącznie w sposób, który uznalibyśmy za optymalny z perspektywy zabezpieczenia…

Read More Read More

Wiedza z okruchów (dosłownie) ?>

Wiedza z okruchów (dosłownie)

Aktualnie prowadzimy selekcję polepy ze stanowisk zlokalizowanych na wszystkich obszarach testowych. Okruchy gliny, pochodzącej pierwotnie z wylepiania ścian i klepisk prehistorycznych domostw, zachowują się do naszych czasów tylko dzięki przypadkowemu wypaleniu, głównie podczas pożarów, i są badane przede wszystkim pod kątem makroszczątków roślinnych (a właściwie ich odcisków). Pozwala to nam uzupełnić dane uzyskane dzięki analizie archeobotanicznej prób ziemi, pobranych z wypełnisk obiektów archeologicznych. W trakcie przeglądania materiału udało się nam jednak także zidentyfikować odciski elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych, pochodzących z…

Read More Read More

Wiercenia we Wróblowicach ?>

Wiercenia we Wróblowicach

Na początku lutego 2016 r., we współpracy z dr. inż. Michałem Wasilewskim z Instytutu Archeologii UJ udało się nam przeprowadzić serię odwiertów geologicznych na osadzie we Wróblowicach (gm. Pleśna, pow. tarnowski), na obszarze testowym nr 3. Lokalizacja stanowiska we Wróblowicach (przełom Dunajca przez Pogórze Wiśnickie i Rożnowskie w rejonie Zakliczyna) Oprócz wytypowania potencjalnych stanowisk do przeprowadzenia badań palinologicznych (umożliwiających rekonstrukcję szaty roślinnej w pradziejach) odwierty te miały na celu zilustrowanie przebiegu procesu erozji stokowej, zachodzącej na tym stanowisku archeologicznym. Lokalizacja…

Read More Read More