Czas (tempo i synchroniczność zmian w poszczególnych regionach) ?>

Czas (tempo i synchroniczność zmian w poszczególnych regionach)

Rozpatrujemy kilka płaszczyzn czasowych, takich jak: (1) chronologia zmian środowiskowych w poszczególnych obszarach testowych (w oparciu np. o profile palinologiczne); (2) synchronizacja z globalnym rytmem holoceńskich zmian klimatycznych, bazująca m.in. na nowych wynikach badań geoarcheologicznych z analizowanych obszarów testowych, (3) dynamika zmian osadniczych na poziomie mikroregionów (służy temu m.in. weryfikacja danych z badań powierzchniowych z przyporządkowaniem materiału ceramicznego do grup technologicznych, przypisanych określonym fazom na stanowiskach „reperowych”), (4) periodyzacja źródeł i epizodów osadniczych na poszczególnych stanowiskach w ramach trzech schematów podziału – na fazy osadnicze, budowlane i stylistyczne (służą temu m.in. analizy przestrzenne w obrębie regionów i stanowisk, analizy frekwencji grup ceramiki w obrębie jednostek stratygraficznych, analizy procesów tafonomicznych, lokalne schematy periodyzacji rozwoju ceramiki; datowania radiowęglowe, wykonane dla kluczowych stanowisk w obszarach testowych).

1_plan_łużyce_CARAREDwie fazy budowlane (z okresu Ha A2-B1 oraz Ha B) wydzielone na niewielkiej osadzie w Wojniczu 48, pow. tarnowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *