Dostęp do rzadkich zasobów i ich eksploatacja ?>

Dostęp do rzadkich zasobów i ich eksploatacja

W wypadku testowanych obszarów jest to przede wszystkim kwestia dostępu do źródeł soli i sposobów jej eksploatacji. Ten surowiec miał strategiczne znaczenie na obszarze 2 (dolina górnej Wisły, wielicko-bocheński pas solonośny), jednak przesłanki dla jego obecności, w postaci źródeł słonych, znajdujemy również dla obszaru 4 (dolina górnego Dunajca).

Złoża_Soli_KrakówWystępowanie źródeł soli na obszarze testowym nr 2 i lokalizacja referencyjnych stanowisk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Uwzględnione zostaną takie czynniki jak: zmienność technik ekstrakcji soli, zmienność form ceramiki solowarskiej, obecność specjalizacji (społecznej lub przestrzennej – osad produkcyjnych) w zakresie pozyskiwania soli, przejawy kontroli dostępu do surowca, manifestacja bogactwa, związanego z kontrolą nad surowcem solnym (lub jej brak).

Drugim przedmiotem naszych zainteresowań będzie brąz. Wprawdzie nie ma przesłanek na rzecz lokalnego pozyskiwania i wytopu miedzi i cyny, jednak z obszarów testowych pochodzą (wprawdzie nieliczne) bezpośrednie dowody obróbki brązu (formy odlewnicze). Przeprowadzone zostaną analizy dystrybucji przedmiotów brązowych w skali obszarów i stanowisk (osad i cmentarzysk), z uwzględnieniem takich czynników jak: aspekt diachroniczny (okresy nasilenia występowania przedmiotów metalowych), czy korelacja z innymi kategoriami znalezisk, zwłaszcza z ceramiką obcych form (np. typu Belegiš).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *