Gospodarka żywnościowa w oparciu o dane „on-site” ?>

Gospodarka żywnościowa w oparciu o dane „on-site”

W tej grupie zmiennych uwzględniamy wszelkie dane możliwe do pozyskania z materiału archeologicznego, które odnoszą się do zdobywania i dystrybucji pożywienia. Chodzi tu m.in. o: (1) wyniki analiz rozmaitych grup ekofaktów (np. frekwencja gatunkowa pozostałości roślinnych i zwierzęcych oraz ich przestrzenna dystrybucja na stanowiskach); (2) diachroniczne zmiany wzorca organizacji przestrzeni na osadach (rozmieszczenie obiektów zasobowych względem domostw); (3) wielkość obiektów zasobowych i ich zróżnicowanie; (4) zmiany frekwencji naczyń o różnych funkcjach (np. dużych naczyń zasobowych, pojemników służących do przechowywania produktów sypkich i płynnych); (5) pozostałości organiczne na ceramice (np. analizy nagarów i lipidów ze ścianek naczyń); (6) ślady użytkowania narzędzi (analizy traseologiczne); (7) wzorce depozycji odpadów (np. szczątków zwierzęcych) na osadach.

Zagórzyce_kościFrekwencja grup zwierząt hodowlanych na osadzie z przełomu epoki brązu i epoki żelaza w Zagórzycach, pow. Kazimierza Wielka (wg Gocman, Pieńkos 2011)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *