Konferencja w Kilonii ?>

Konferencja w Kilonii

Z konferencji w Kilonii (20-24 marca 2017 r.) (International Open Workshop: Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V) wróciliśmy nie tylko pełni inspiracji, ale również dumni z naszej projektowej (i pozaprojektowej) koleżanki – Marty Korczyńskiej, której plakat zdobył główną nagrodę w głosowaniu na najciekawszy poster. W swojej prezentacji (przygotowanej wraz z Michałem Borowskim, Marią Lityńską-Zając i Magdą Moskal-del Hoyo) Marta postawiła sobie za zadanie wieloaspektowe porównanie ceramiki z epoki brązu z osady i z cmentarzyska w Janowicach, sąsiadujących w obrębie obszaru testowego nr 3 naszego projektu.

dyplom_Marty

W tej samej „ceramicznej” sesji Karol Dzięgielewski i Michał Mazur zaprezentowali wyniki swoich badań na sekwencjami operacyjnymi związanymi z produkcją ceramiki solowarskiej i z pozyskiwaniem soli z solanki na obszarze testowym nr 2. Z kolei Marcin S. Przybyła (wraz z Ulaną Gocman, Asią Jędrysik i Magdą Skoneczną), w sesji o warunkach życia codziennego w epoce brązu zaprezentował wyniki drobiazgowych, interdyscyplinarnych prac związanych z eksploracją poszczególnych domostw na wczesnobrązowej osadzie w Maszkowicach w polskich Karpatach Zachodnich (obszar nr 4). Poza epokę brązu wyszła Ania Gawlik, prezentując (wraz z Marcinem Czarnowiczem) wyniki badań nad pamięcią kulturową krajobrazu (a właściwie nad jej ułomnością), na podstawie badań kurhanu ze środkowej epoki brązu w Kowarach (obszar nr 1), który był wykorzystywany jako miejsce pochówku także dużo później, w czasach nowożytnych epidemii.

DSC_0741

Grupa projektowa, w tle Zatoka Kilońska (od lewej: Joanna Jędrysik, Michał Mazur, Karol Dzięgielewski, Anna Gawlik, Marta Korczyńska, Marcin S. Przybyła; fot. K. Cappenberg)

Comments are closed.