Lessy zachodniomałopolskie – Szreniawa ?>

Lessy zachodniomałopolskie – Szreniawa

Obszar testowy nr 1 obejmuje fragment zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej w międzyrzeczu Nidy i Szreniawy (rejon Koszyc, Witowa, Grodowic i Zagórzyc).

Charakterystyka geograficzna regionu: obszar wyżynny, pagórkowaty, z licznymi wąwozami lessowymi; zróżnicowana budowa geologiczna i geomorfologiczna – Płaskowyż Proszowicki; dolina Nidy zachodnią granicą obszarów lessowych, relikty teras plejstoceńskich – teren dolin rzecznych (np. dolina Wisły).

Najważniejsze stanowiska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza: Witów, stan. 1, Zagórzyce, stan. 1, Grodowice, stan. 1; Jakuszowice, stan. 1; Koszyce, stan. 3.

Koordynator działań w ramach projektu: Anna Gawlik

Witów_lot_ptakaWidok tzw. Ostrogi witowskiej z lotu ptaka, z grodziskiem z końca późnej epoki brązu (Witów, stan. 1)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *