Obszary testowe ?>

Obszary testowe

Dla realizacji celów projektu „Małopolska” używamy danych archeologicznych i paleośrodowiskowych z czterech regionów (obszarów testowych 1-4), zlokalizowanych w różnych strefach krajobrazowych dorzecza górnej Wisły (zachodniomałopolska wyżyna lessowa, dolina górnej Wisły, Pogórze Karpackie, Karpaty Zachodnie), w których stwierdzono intensywne osadnictwo z niemal całej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza:

1. Lessy zachodniomałopolskie (międzyrzecze Nidy i Szreniawy, rejon Witowa, Grodowic i Zagórzyc)

2. Dolina górnej Wisły – zachodnia część Kotliny Sandomierskiej (rejon Krakowa-Bieżanowa, Podłęża, Brzezia, Targowiska)

3. Pogórze Karpackie – dolina środkowego Dunajca – północna część Pogórza Rożnowskiego (rejon Janowic, Wróblowic, Zakliczyna)

4. Karpaty Zachodnie – dolina górnego Dunajca, Kotlina Łącka (rejon Maszkowic)

mapa_zbiorcza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *