Pogórze Karpackie – dolina środkowego Dunajca ?>

Pogórze Karpackie – dolina środkowego Dunajca

Obszar testowy nr 3 obejmuje północną część Pogórza Rożnowskiego oraz wschodnią część Pogórza Wiśnickiego, zaliczanych do Pogórza Karpackiego. Obszar położony jest na obu brzegach wypływającego w tym miejscu z Karpat Dunajca.

Charakterystyka geograficzna regionu: obszar pagórkowato-górzysty, porozcinany dolinami rzecznymi; urozmaicone urzeźbienie terenu, w tym holoceńskie terasy zalewowe, terasy nadzalewowe (plejstoceńskie oraz holoceńskie), peryglacjalne masywy górskie, obniżenia środkowogórskie; zróżnicowana pokrywa czwartorzędowa (głównie gliny i lessy). Od zachodu granicę obszaru wyznacza Dunajec i Pogórze Wiśnickie, od północy krawędź Płaskowyżu Tarnowskiego, od wschodu dolina Białej i Pogórze Ciężkowickie, zaś granica południowa przebiega na wysokości Płaskowyżu Rożnowskiego.

Najważniejsze stanowiska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza: Janowice, st. 13, 44, Wróblowice, st. 23, Zakliczyn, st. 6.

Koordynatorzy działań w ramach projektu: Marta M. Korczyńska, Tobias L. Kienlin

   Janowice_rzutFotografia lotnicza stanowisk z epoki brązu na terenie wsi Janowice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *