Przestrzeń (komunikacyjne uwarunkowania międzypopulacyjnej transmisji cech kulturowych) ?>

Przestrzeń (komunikacyjne uwarunkowania międzypopulacyjnej transmisji cech kulturowych)

W grupie zmiennych przestrzennych uwzględniamy dwie płaszczyzny. Pierwsza dotyczy kryteriów organizacji przestrzeni w obrębie obszarów testowych (m.in. analizy zasięgu pola widzenia, klasyczne analizy przestrzenne). Druga odnosi się do możliwości komunikacyjnych pomiędzy obszarami testowymi. W tym zakresie przewidywane jest stworzenie mapy potencjalnych szlaków komunikacyjnych, bazującej z jednej strony na analizach GIS (kryterium optymalizacji czasu podróży), z drugiej zaś na analizach społecznych sieci powiązań (np. w oprogramowaniu PAJEK).

Analizy sieci społeczeństw z epoki brązu – podejście pierwsze

 viewshed_Dunajec Analiza widoczności (ang. viewshed) dla osad w Janowicach i Wróblowicach. Dzięki zastosowaniu tej analizy, opartej na Numerycznym Modelu Pokrycia Terenu można sprawdzić, które obszary są widoczne, a które niewidoczne z konkretnego punktu osadniczego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *