Publikacje ?>

Publikacje

Na tej stronie znajdziecie linki do publikacji, które powstały w trakcie trwania projektu. Będą to zarówno prace dotyczące poszczególnych stanowisk i obszarów testowych, stanowiących elementy naszej „układanki”, jak też prace uogólniające wyniki ze wszystkich obszarów oraz prezentujące hipotezy i wnioski.

Prace ogólne / General works

Inheritance, social network or local adaptation? Bronze and Early Iron Age societies in western Małopolska – general objectives and assumptions of the project (M.S. Przybyła, K. Dzięgielewski, A. Gawlik, M.M. Korczyńska, M. Mazur, T.L. Kienlin, J. Chochorowski 2015)

Relations between landscape and defensive settlement in Bronze and Early Iron Age Małopolska – preliminary ideas and results (K. Dzięgielewski, A. Gawlik, T.L. Kienlin, M.M. Korczyńska, M. Mazur, M.S. Przybyła 2016)

Re-fitting the Past – Urn Graveyards in the Carpathian Foothills (Korczyńska, Cappenberg 2018)


Obszar testowy nr 1 / Test area 1

Pochówki szkieletowe ze st. 1 z Witowa – interpretacja obrządku pogrzebowego (Gawlik 2012)

Bone material from the Lusatian culture settlement in Witów (Zielińska 2009)


Obszar testowy nr 2 / Test area 2

Osadnictwo prehistoryczne w dolinie Podłężanki w świetle wyników badań wykopaliskowych na stanowisku 22 w Podłężu, pow. wielicki (Dzięgielewski, Nowak, Dzięgielewska 2015)

Younger phase of the Early Iron Age in western Małopolska (Little Poland) according to results of excavation in Podłęże, distr. Wieliczka (Dzięgielewski 2010)


Obszar testowy nr 3 / Test area 3

Eig‘ner Herd ist Goldes Wert. Ein aussergewöhnlicher früheisenzeitlicher Befund aus der Siedlung in Janowice, Fdst. 6 (AZP 106-65/61), polnische Westkarpaten (Korczyńska, Lityńska-Zając, Moskal-del Hoyo 2019)

„Long ago, far away…” – rytuał pogrzebowy na cmentarzysku ciałopalnym z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Janowicach, st. 44 (AZP 106‒65/103) / ‘Long Ago, Far Away…’ Funeral Rite At The Late Bronze Age/Early Iron Age Urnfield Graveyard In Janowice, Site 44 (Azp 106‒65/103) (Korczyńska, Borowski, Cappenberg, Moskal-del Hoyo, Szczepanek 2018)

Lauter Lausitzer Burgwälle? Zur Bedeutung landwirtschaftlicher Gunstfaktoren während der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit entlang des Dunajec (Korczyńska, Cappenberg, Kienlin 2015)

Plants and environment: results of archaeobotanical research of the Bronze Age settlements in the Carpathian Foothills in Poland (Moskal-del Hoyo, Lityńska-Zając, Korczyńska, Cywa, Kienlin, Cappenberg 2015)


Obszar testowy nr 4 / Test area 4

Early Bronze Age stone architecture discovered in the Polish Carpathians (Przybyła 2016)

Interregional contacts or local adaptation? Studies on the defensive settlement from the Bronze and Early Iron Age in Maszkowice (Western Carpathians) (Przybyła, Skoneczna, Vitoš 2012)

The fortified settlement from the Early and Middle Bronze Age at Maszkowice, Nowy Sącz district (Western Carpathians). Preliminary results of studies conducted in the years 2009–2012 (Przybyła, Skoneczna 2011)