Relacje społeczne (hierarchie, dystrybucja zasobów) ?>

Relacje społeczne (hierarchie, dystrybucja zasobów)

Omawiana grupa czynników odnosi się do opisu społeczności zamieszkujących analizowane regiony w kategoriach dynamicznych systemów rozszczepienia i fuzji, to znaczy kombinacji różnych grup interesu (np. wspólnot krewniaczych, grup gospodarczych lub sieci wymiany) krzyżujących się ze sobą, rywalizujących między sobą, łączących się i rozpadających w zależności od kontekstu.

Tematami analiz związanych z tym punktem są: parametry demograficzne badanych populacji, bazujące na danych osadniczych (wielkość i rozplanowanie osiedli, gęstość i intensywność zasiedlenia stanowisk) i sepulkralnych (w wypadku wystąpienia cmentarzyska na obszarze testowym) oraz na szacunkach paleoekonomicznych. Inne zmienne to: obecność i charakterystyka potencjalnych przejawów manifestacji statusu (grody, skarby i inwentarze grobowe); wybrane dane ilościowe związane z gromadzeniem zasobów (np. skala zmienności rozmiarów jam zasobowych), które mogą wskazywać na zróżnicowanie w dostępie do nich; rozlokowanie obiektów zasobowych (interpretowane w kierunku obecności „wspólnotowych” bądź jednostkowych praw własności do zbiorów); prawidłowości w rozmieszczeniu wybranych funkcjonalnych lub surowcowych kategorii zabytków na terenie stanowisk (w tym przedmiotów o „egzotycznym” charakterze); relacja zespołów reprezentujących lokalną tradycję wytwórczą do „obcych” grup stylistycznych (ich wykluczanie się lub współwystępowanie w przestrzeni osady).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *