Browsed by
Tag: metodyka

Analizy sieci społeczeństw z epoki brązu – podejście pierwsze ?>

Analizy sieci społeczeństw z epoki brązu – podejście pierwsze

Marcin S. Przybyła Perspektywa analizy społecznych sieci kontaktów może być w teorii archeologicznej postrzegana zarówno jako kontynuacja nurtu badań nad wpływem „globalnych” relacji ekonomicznych na życie dawnych populacji (inspirowanych głownie koncepcją systemów-światów), jak też jako próba praktycznej realizacji niektórych postulatów archeologów postprocesualnych, zwłaszcza takich, które odnoszą się do opisu interakcji zachodzących pomiędzy jednostką i społeczeństwem (np. inspirowanych teorią strukturyzacji). W analizie sieci jednostka (pojedyncza osoba lub mała społeczność) nie postępuje wyłącznie w sposób, który uznalibyśmy za optymalny z perspektywy zabezpieczenia…

Read More Read More

O korzyściach płynących z planigrafii ?>

O korzyściach płynących z planigrafii

Uwagi na marginesie studiów nad ceramiką z osiedla w Maszkowicach Marcin S. Przybyła Do pożytków płynących z wykorzystywania pełnego namierzania zabytków (planigrafii) podczas wykopalisk nie trzeba archeologów przekonywać, nawet jeśli ze względu na ograniczenia czasowe nie jest to wciąż zabieg rutynowo praktykowany. Szczególnego znaczenia procedura ta nabiera wówczas, gdy na badanym przez nas stanowisku trudno jest jednoznacznie wyróżnić odrębne struktury, w których zdeponowany był materiał, to znaczy brak jest wyraźnych śladów zagłębionych w ziemię jam lub zarysów podłóg budynków. Z…

Read More Read More