Browsed by
Tag: planigrafia

O korzyściach płynących z planigrafii ?>

O korzyściach płynących z planigrafii

Uwagi na marginesie studiów nad ceramiką z osiedla w Maszkowicach Marcin S. Przybyła Do pożytków płynących z wykorzystywania pełnego namierzania zabytków (planigrafii) podczas wykopalisk nie trzeba archeologów przekonywać, nawet jeśli ze względu na ograniczenia czasowe nie jest to wciąż zabieg rutynowo praktykowany. Szczególnego znaczenia procedura ta nabiera wówczas, gdy na badanym przez nas stanowisku trudno jest jednoznacznie wyróżnić odrębne struktury, w których zdeponowany był materiał, to znaczy brak jest wyraźnych śladów zagłębionych w ziemię jam lub zarysów podłóg budynków. Z…

Read More Read More