Wiercenia we Wróblowicach ?>

Wiercenia we Wróblowicach

Na początku lutego 2016 r., we współpracy z dr. inż. Michałem Wasilewskim z Instytutu Archeologii UJ udało się nam przeprowadzić serię odwiertów geologicznych na osadzie we Wróblowicach (gm. Pleśna, pow. tarnowski), na obszarze testowym nr 3.

Bohrungen_mapkaLokalizacja stanowiska we Wróblowicach (przełom Dunajca przez Pogórze Wiśnickie i Rożnowskie w rejonie Zakliczyna)

Oprócz wytypowania potencjalnych stanowisk do przeprowadzenia badań palinologicznych (umożliwiających rekonstrukcję szaty roślinnej w pradziejach) odwierty te miały na celu zilustrowanie przebiegu procesu erozji stokowej, zachodzącej na tym stanowisku archeologicznym.

Wyniki badań geomagnetycznych na stanowisku Wróblowice 1Lokalizacja odwiertów na stanowisku w Wróblowicach na tle wyników prospekcji geomagnetycznej, wykonanej w 2010 roku (oprac. T. L. Kienlin)

wiercenia_1Michał Wasilewski podczas wierceń

Bohrungen_2m

Zestawienie rezultatów wierceń ukazało skomplikowaną geomorfologię stanowiska, m.in. obecność warstw antropogenicznych o różnej grubości, co w połączeniu z wynikami badań geomagnetycznych pozwoli lepiej zinterpretować wyniki badań wykopaliskowych

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *