Zmienność stylistyki i tradycji wytwórczych ?>

Zmienność stylistyki i tradycji wytwórczych

Na bazie studiów teoretycznych oraz analiz fizyko-chemicznych badamy zależność pomiędzy funkcją i stylistyką grup ceramiki. Uwzględniamy ponadto takie czynniki jak zmienność stylistyki w czasie, zbieżność/rozbieżność rozwoju stylistyki i zdobnictwa, zależności pomiędzy funkcją a technologią wykonania naczyń, różnorodność tradycji wytwórczych (zróżnicowanie diachroniczne i terytorialne). Szczegółowe czynniki, np. wahania udziału ceramiki wykonanej z gliny schudzanej szamotem, pochodzić z baz danych „ceramicznych” gromadzonych w trakcie projektu lub już istniejących. Dane dotyczące zmienności ceramiki analizowane będą z zastosowaniem metod statystycznych, zwłaszcza wielowymiarowych technik eksploracji danych oraz odniesione do modelu filogenetycznego (np. z wykorzystaniem oprogramowania MEGA).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *