O e-PAST ?>

O e-PAST

Strona e-PAST (Program Archeologicznych Studiów nad Transmisją Kulturową) powstała jako witryna informacyjna projektu Dziedziczenie, sieć kontaktów społecznych czy lokalna adaptacja? Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zachodniej Małopolsce, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2014-2018) i realizowanego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Umocowanie czasowo-przestrzenne projektu (Małopolska w II-I tysiącleciu p.n.e.) wynika ze specjalizacji badawczej naszego zespołu, jednak problem, który próbujemy zgłębić jest w istocie uniwersalny, nie tylko w odniesieniu do prehistorii, ale też czasów historycznych. Najkrócej można go sformułować w następujący sposób:

Co było czynnikiem decydującym o ogólnym wzorcu kultury w dawnych społecznościach: dziedziczenie tradycji (transmisja międzypokoleniowa), uczestniczenie w sieci kontaktów społecznych, w tym z innymi grupami terytorialnymi (transmisja pozioma), czy też samodzielna adaptacja do lokalnych warunków?

Rysunek1

Rozróżnienie tych trzech modeli transmisji kulturowej na podstawie reliktów od dawna nieistniejących społeczności wymaga zastosowania zaawansowanej metodologii z pogranicza archeologii i innych nauk o kulturze, której praktyczne aplikacje będziemy starali się prezentować i omawiać w dziale Metody. Ze względu na uniwersalną tematykę projektu pragniemy jednak, aby strona e-PAST stała się szerszą platformą wymiany informacji i doświadczeń w zakresie holistycznego badania przeszłych społeczeństw, czyli tego, co jest nadrzędnym celem archeologii. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych (również niespecjalistów) do komentowania postów, dzielenia się własnymi uwagami i pozostawania z nami w kontakcie.